vrijdag 29 augustus 2014

Schiller, in our time

Two quotes from the poet seem to sum up the situation in Europe in 2014:


 • "Against stupidity the gods themselves contend in vain" (Talbot, in: The Maid of Orleans)
 • "The voice of the majority is no proof of justice." (Talbot, in: Maria Stuart)


 • So who is this brilliant "Talbot" guy?

  zaterdag 22 februari 2014

  A better Olympic ranking

  The individual participation of athletes has been included in the Olympic Charter from the beginning[1], introduced by Pierre de Coubertin himself. His ideal was that sports would form a counterweight to the exploding nationalism at the end of the 19th century. The Charter explicitly forbids publication of ranking by country by the IOC[2].

  Since the beginning of the modern Olympic era countries have hijacked the Olympic ideal. Worst examples were the Nazi games in 1936 and the various boycotts in the 80’s. Organizing of, or participating in the games has been used to promote the alleged advantages of a country or its governmental structure. In that sense, politics has always ruled the games.

  Additionally, in the past few years it has become clear that “nationality” is not an immutable concept in sports[3]. Vic Wild and Victor An are no Russians (and An was not named Victor at birth). Supposedly the Russians outbid the Americans for An. Another American has wilfully acquired Columbian (!) citizenship[4], in order to participate in the Sochi Olympics. He eventually failed to qualify, but the procedure had come to completion.

  Following the sport –so it seems- various European countries have offered citizenship for money[5].

  In spite of all this, rankings by country are always published during the Olympic games, and there is a `winning` country. This is wrong for obvious reasons. There are far better ways to compare groups of people without deeper meaning.  I propose to replace the country ranking by a ranking according to Zodiac sign. Nationality and citizenship are for sale, and one´s birth date is not so easily changed.

  Aquarii everywhere, unite! There is a lot to be gained, also for sports journalists. I cannot wait to see their analyses!

  [1] Olympic Charter, Section 6.1: “The Olympic Games are competitions between athletes in individual or team events and not between countries [...]”, http://www.olympic.org/documents/olympic_charter_en.pdf
  [2]Olympic Charter, Section 57 Roll of Honour: “The IOC and the OCOG shall not draw up any global ranking per country […]”, ibid.
  [3] A thorough analysis is in: Shachar, A., "Picking Winners: Olympic Citizenship and Global Race for Talent" Yale Law Journal 120 (2011), 2088-2139

  Een betere medaillespiegel

  In het Olympisch Handvest is vanaf het begin vastgelegd dat atleten individueel of als team deelnemen aan de spelen[1], op uitdrukkelijk verzoek van Pierre de Coubertin. Zijn ideaal was dat de sport in de Olympische vorm een tegenwicht zou bieden aan het doorgeslagen nationalisme van het eind van de 19e  eeuw. Het handvest verbiedt zelfs in “Rule 57” dat het IOC landenklassementen publiceert[2].

  Al vanaf het begin hebben landen echter de Olympische gedachte gekaapt, met als uitschieters de Nazi-spelen van 1936 en de boycots tijdens de Koude Oorlog. Het organiseren van of deelnemen aan de spelen is steeds gebruikt om de vermeende voordelen van het eigen land, of de bestuursstructuur daarvan, uit te dragen. In die zin zijn de spelen eigenlijk altijd politiek geweest.

  De laatste jaren is daar nog bijgekomen, dat nationaliteit in de sport geen onwrikbaar begrip is gebleken.[3] Bart Veldkamp werd Belg om voor BelgiĆ« te kunnen schaatsen, Vic Wild was geen Rus, Victor An was geen Rus (en heette geen Victor bij zijn geboorte). Het schijnt dat An ook Amerikaan in plaats van Rus had kunnen worden, maar de Russen hebben de Amerikanen in dit geval overboden. Een andere Amerikaan heeft welbewust het Columbiaans (!) staatsburgerschap verworven[4], om te kunnen deelnemen aan de spelen in Sochi. Hij kwam sportief uiteindelijk tekort, maar procedureel was alles geregeld.

  In navolging van de sport –zo lijkt het- bieden verschillende Europese landen het staatsburgerschap uit economische motieven te koop aan[5]

  Dat er desalniettemin bij voortduring een landenklassement tijdens de zomer- en winterspelen gepubliceerd wordt, raakt dus kant noch wal. Er zijn betere manieren om, zonder diepere betekenis, groepen mensen onderling te vergelijken.


  Ik stel voor de medaillespiegel met onmiddellijke ingang te wijzigen in bovenstaand klassement per sterrenbeeld. Nationaliteit is te koop, je geboortedatum niet zo gemakkelijk. Watermannen aller landen, verenigt u! Er is iets te winnen, ook voor de sportjournalisten. Ik verheug me al op de analyses!


  [1] Olympic Charter, Section 6.1: “The Olympic Games are competitions between athletes in individual or team events and not between countries [...]”, http://www.olympic.org/documents/olympic_charter_en.pdf
  [2] Olympic Charter, Section 57 Roll of Honour: “The IOC and the OCOG shall not draw up any global ranking per country […]”, ibid.
  [3] Zie voor een grondige analyse Shachar, A., "Picking Winners: Olympic Citizenship and Global Race for Talent" Yale Law Journal 120 (2011), 2088-2139